หน้าแรก

 

หน่วยในสังกัด

การจัดการพลังงาน

ระบบสมาชิกกำลังอยู่ในระบบ

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 

กรม ป.พล.นย.

เข้าเว็บไซต์ กรม ป.พล.นย.

ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย QR Code

 

 

น.อ.ชัยยุทธ ยกเลื่อน

ผบ.กรม ป.พล.นย.

น.อ.ธีรนันท์  มาแดง

รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

น.อ.จักร์กฤช  ศิริรักษ์

รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

น.ท.ยุทธนา  แสงมา

เสธ.กรม ป.พล.นย.

 

ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ปกค.๑๕๕ มม.

วันที่ ๒๐ มี.ค.๕๖ น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์ ผบ.กรม ป.พล.นย. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ปกค.๑๕๕ มม. ประจำปี งป.๕๖ ณ บริเวณ กอว.สพ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อกำลังพลที่เข้ารับการฝึก โดยมี น.ท.อดิเรก  บัวเย็น ผบ.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการฝึก

 

รายละเอัยดเพิ่มเติม "ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ปกค.๑๕๕ มม."
 

กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ทหารใหม่ สังกัด กรม ป.พล.นย.

วันที่ ๘ ม.ค.๕๖ น.อ.จักรกฤษณ์  สัมภวะผล รอง กรม ป.พล.นย. เป็นผู้แทน ผบ.กรม ป.พล.นย. กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๓ สังกัด กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ณ หน้าอาคาร บก.กรม ป.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

รายละเอียดเพิ่มเติม "กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ทหารใหม่ สังกัด กรม ป.พล.นย."
 

เปิดโครงการเปลี่ยนความคิดปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อสร้างชีวิตใหม่

วันที่ ๗ มี.ค.๕๖ น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์ ผบ.กรม ป.พล.นย. ให้การต้อนรับ นายธาตรี  นามะสนธิ ปลัดจังหวัดระยอง ประธานเปิด "โครงการเปลี่ยนความคิดปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อสร้างชีวิตใหม่" ให้กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ผู้เสพ/ผู้ติด) จำนวน ๑๒๐ คน ณ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม "เปิดโครงการเปลี่ยนความคิดปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อสร้างชีวิตใหม่"
 

ชมการสาธิตยิงทดสอบ ปบค.๑๐๕ มม.M101 A1

วันที่ ๒๗ ก.พ.๕๖ น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์ ผบ.กรม ป.พล.นย.และคณะ เข้าร่วมชมการสาธิตยิงทดสอบ ปบค.๑๐๕ มม.M101 A1ที่ดำเนินการปรับปรุงโดย ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) ณ บริเวณหน้าพลับพลาเขาพุโลน สนามยิงปืนใหญ่ ศป. จ.ลพบุรี  และเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดหนักของ ศอว.ศอพท.

รายละเอียดเพิ่มเติม "ชมการสาธิตยิงทดสอบ ปบค.๑๐๕ มม.M101 A1"
 

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา พัน.ส.พล.นย.

วันที่ ๒๑ ก.พ.๕๖ น.ท.เกรียงไกร  รุ่งเรือง เสธ.กรม ป.พล.นย.  เป็นผู้แทน ผบ.กรม ป.พล.นย.  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา พัน.ส.พล.นย.  ณ  ค่ายกรมหลวงชุมพร  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี โดยมี น.ท.มนต์ชัย มีสวัสดิ์ ผบ.พัน.ส.พล.นย. ให้การต้อนรับ 

รายละเอียดเพิ่มเติม "ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา พัน.ส.พล.นย."
 

งานวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน

วันที่ ๗ ก.พ.๕๖ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ ม.ค. ของทุกปี ณ อาคาร บก.กรม ป.พล.นย. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

รายละเอียดเพิ่มเติม "งานวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน"
 

เป็นประธานงานฌาปนกิจศพบิดาของ พ.จ.ต.โรจน์กุล  วงศ์ทิพย์วารี

วันที่ ๗ ก.พ.๕๖ น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์ ผบ.กรม ป.พล.นย. เป็นประธานงานฌาปนกิจศพบิดาของ พ.จ.ต.โรจน์กุล  วงศ์ทิพย์วารี สังกัด ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย. และมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

รายละเอียดเพิ่มเติม " เป็นประธานงานฌาปนกิจศพบิดาของ พ.จ.ต.โรจน์กุล วงศ์ทิพย์วารี"
 

ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ปตอ.

วันที่ ๖ ก.พ.๕๖ น.อ.จักรกฤษณ์  สัมภวะผล รอง ผบ.กรม ป.พล.นย. เป็นผู้แทน ผบ.กรม ป.พล.นย. ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ปตอ. ประจำปี งป.๕๖ ณ บริเวณพื้นที่ กสพ.ฐท.สส.(หาดยาว) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี น.ท.ยุทธนา  แสงมา ผบ.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ให้การต้อนรับ 

รายละเอียดเพิ่มเติม "ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ปตอ."
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 34 จาก 81

อดีตผู้บังคับบัญชา

 

เข้าชมเป็นครั้งที่ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 53