หน้าแรก

 

หน่วยในสังกัด

การจัดการพลังงาน

ระบบสมาชิกกำลังอยู่ในระบบ

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 

กรม ป.พล.นย.

เข้าเว็บไซต์ กรม ป.พล.นย.

ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย QR Code

 

 

น.อ.ชัยยุทธ ยกเลื่อน

ผบ.กรม ป.พล.นย.

น.อ.ธีรนันท์  มาแดง

รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

น.อ.จักร์กฤช  ศิริรักษ์

รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

น.ท.ยุทธนา  แสงมา

เสธ.กรม ป.พล.นย.

 

เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดาของ ร.ท.พิษณุ นาคนุช

วันที่ ๒๕ ม.ค.๕๖ น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์ ผบ.กรม ป.พล.นย. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดาของ ร.ท.พิษณุ  นาคนุช สังกัด ร้อย.ป.คปม.กรม ป.พล.นย. และมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม " เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ"
 

ตรวจความพร้อมการฝึกเป็นหน่วยกรมผสม ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ ๒๔ ม.ค.๕๖ น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์ ผบ.กรม ป.พล.นย. ตรวจความพร้อมในการออกฝึกภาคสนาม (FTX และ CALFEX) ของ บก.พัน.ป.ฝึก, ร้อย.ปบค.ฝึก และ ร้อย.ค.หนัก ฝึก ในการฝึกเป็นหน่วยกรมผสม ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่จัดจาก พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ณ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 13:01 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม "ตรวจความพร้อมการฝึกเป็นหน่วยกรมผสม ประจำปี ๒๕๕๖"
 

ตรวจความพร้อมการฝึกเป็นหน่วยกรมผสม ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ ๒๔ ม.ค.๕๖ น.อ.จักรกฤษณ์  สัมภวะผล รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.เป็นผู้แทน ผบ.กรม ป.พล.นย. ตรวจความพร้อมในการออกฝึกภาคสนาม (FTX และ CALFEX) ของ ร้อย.ปตอ.ฝึก ในการฝึกเป็นหน่วยกรมผสม ประจำปี ๒๕๕๖ ณ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

รายละเอียดเพิ่มเติม " ตรวจความพร้อมการฝึกเป็นหน่วยกรมผสม ประจำปี ๒๕๕๖"
 

ร่วมพิธีวางปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ ๒๓ ม.ค.๕๖ น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์ ผบ.กรม ป.พล.นย. ร่วมพิธีโครงการวางปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

รายละเอียดเพิ่มเติม "ร่วมพิธีวางปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ"
 

จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ ๑๒ ม.ค.๕๖ กรม ป.พล.นย. จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณพื้นที่โรงเรียนนายเรือ อ.เมือง จ.สุมทรปราการ, กบร.กร. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และ ทจม.กทส.ฐท.สส. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

รายละเอียดเพิ่มเติม "จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖"
 

แถวฟังคำกล่าว ผบ.ทร.เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ

วันที่ ๑๗ ม.ค.๕๖ กรม ป.พล.นย. จัดกำลังพลแถวฟังคำกล่าว ผบ.ทร. เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หน้าอาคาร บก.กรม ป.พล.นย. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์ สัมภวะผล รอง ผบ.กรม ป.พล.นย. เป็นผู้แทน ผบ.กรม ป.พล.นย. อ่านคำกล่าว ผบ.ทร.เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ 

รายละเอียดเพิ่มเติม "แถวฟังคำกล่าว ผบ.ทร.เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ"
 

ร่วมคณะ ผบ.พล.นย.เยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ม.ค.๕๖ น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์ ผบ.กรม ป.พล.นย. ร่วมคณะ พล.ร.ต.นิเวช  บุตรศรี ผบ.พล.นย.เยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจ นย.ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อบำรุงขวัญ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม "ร่วมคณะ ผบ.พล.นย.เยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก"
 

เป็นประธานพิธีปิดกีฬาวิวัฒน์สามเกมส์

วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๖ น.อ.จักรกฤษณ์ สัมภวะผล รอง ผบ.กรม ป.พล.นย./รอง ผอ.โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.๓ ผู้แทน ผอ.โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี "วิวัฒน์สามเกมส์" ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.๓ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

รายละเอียดเพิ่มเติม " เป็นประธานพิธีปิดกีฬาวิวัฒน์สามเกมส์"
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 34 จาก 80

อดีตผู้บังคับบัญชา

 

เข้าชมเป็นครั้งที่ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 53