หน้าแรก

 

หน่วยในสังกัด

การจัดการพลังงาน

ระบบสมาชิกกำลังอยู่ในระบบ

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 

กรม ป.พล.นย.

เข้าเว็บไซต์ กรม ป.พล.นย.

ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย QR Codeน.อ.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น
ผบ.กรม ป.พล.นย.


น.อ.พานิช ศิริสัมปทา
รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์
รอง ผบ.กรม ป.พล.นย.

น.ท.จามร  พูลเนียม
เสธ.กรม ป.พล.นย.

 

ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ทร.

วันที่ ๒๐ พ.ย.๖๐ น.อ.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน
พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน
เข้าทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร. ตามคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)
กระบวนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร.
ของ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำปี งป.๖๑ ครั้งที่ ๑
ณ อาคารดริลฮอลล์ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ฟังสารผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ พ.ย.๖๐ น.อ.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน
เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน อ่านสารผู้บัญชาการทหารเรือ 
ให้กับกำลังพลในสังกัดฟัง เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หน้าอาคาร
กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...
 

เข้าเยี่ยมนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์

วันที่ ๖ พ.ย.๖๐ นาวาเอก อภิรักษ์ กลิ่นหม่น ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน และคณะ
เข้าเยี่ยม นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์
เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีของหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง
ณ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ตรวจเยี่ยมกองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย กรมทหารปืนใหญ่

 

วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ น.อ.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน และคณะฯ
ตรวจเยี่ยม กองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน
เนื่องในโอกาสรับหน้าที่ใหม่ เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะของหน่วย
ตลอดจนเป็นการบำรุงขวัญ กำลังใจ ของกำลังพลในสังกัด โดยมี น.ต.วีรกมล  สวนจันทร์
ผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย กรมทหารปืนใหญ่ ให้การต้อนรับ 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ตรวจเยี่ยมกองร้อยกองบังคับการ กรมทหารปืนใหญ่

วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ น.อ.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน และคณะฯ
ตรวจเยี่ยม กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน
เนื่องในโอกาสรับหน้าที่ใหม่ เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะของหน่วย
ตลอดจนเป็นการบำรุงขวัญ กำลังใจ ของกำลังพลในสังกัด โดยมี น.ต.วัชญ์ชพล เรืองเชาว์หิรัณ
ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ กรมทหารปืนใหญ่ ให้การต้อนรับ 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๓

วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ น.อ.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน/
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๓ และคณะฯ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๓ เนื่องในโอกาสรับหน้าที่ใหม่
เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะของหน่วย
ตลอดจนเป็นการบำรุงขวัญ
กำลังใจ ของกำลังพลในสังกัด โดยมี น.ต.
ทรงชัย วัจนะประดิษฐ นายทหารกำลังพลและธุรการ
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๓
ให้การต้อนรับ 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ตรวจเยี่ยมกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่

วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ น.อ.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน และคณะฯ
ตรวจเยี่ยม กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน
เนื่องในโอกาสรับหน้าที่ใหม่ เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะของหน่วย
ตลอดจนเป็นการบำรุงขวัญ กำลังใจ ของกำลังพลในสังกัด โดยมี น.ท.จตุพล  ชูช่วย
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ ให้การต้อนรับ 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ตรวจเยี่ยมกองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง กรมทหารปืนใหญ่

วันที่ ๓๐ ต.ค.๖๐ น.อ.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน และคณะฯ
ตรวจเยี่ยม กองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน
เนื่องในโอกาสรับหน้าที่ใหม่ เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะของหน่วย
ตลอดจนเป็นการบำรุงขวัญ กำลังใจ ของกำลังพลในสังกัด โดยมี น.ท.ประภากร กู้ประเสริฐ
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง กรมทหารปืนใหญ่ ให้การต้อนรับ 

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 77

อดีตผู้บังคับบัญชา

 

เข้าชมเป็นครั้งที่ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 53